Systém Opera

Systém Opera umožňuje inštalujúcemu programovať a ovládať automatické systémy aj diaľkovo, jednoducho a bezpečne, so značnou úsporou času.

Systém Opera obsahuje vysielače a prijímače radu One, programovací modul O-Box a komunikačný softvér „O-View Software Suite“ a „O-Box Software Suite“.

Všetky prvky komunikujú pomocou BUS T4 alebo nového kódovacieho systému O-Code s plávajúcim kódom, ktorý zvyšuje bezpečnosť prenosov a skracuje reakčný čas automatického zariadenia.

Nice Opera zjednodušuje prácu inštalujúceho, nakoľko uľahčuje programovanie a umožňuje prístup ku všetkým parametrom riadiacej jednotky, čo umožňuje prispôsobiť systém všetkým požiadavkám. Nie je potrebný špecifický postup pre každý produkt: jednotný spôsob programovania s intuitívnym menu, takže netreba konzultovať návod.

Vždy účinná pomoc pre všetkých zákazníkov: pripojenie multifunkčného displeja O-View pomocou BUS T4 priamo do riadiacich jednotiek kompatibilných so systémom Opera umožňuje plný prístup k systémovým funkciám potrebným pre praktické, rýchle a pokročilé programovanie.

BUS T4 je inovatívny komunikačný protokol, ktorý vám umožňuje vytvoriť rozsiahlu sieť kompatibilných automatických zariadení a ovládať ich z jedného bodu pomocou O-View. Ovládanie zariadenia môže byť chránené dvomi úrovňami zaheslovania.

Pripojením systému k počítaču môžete riadiť komplexné automatické systémy, ako napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v budovách s vysokou návštevnosťou (nemocnice, hotely, firmy atď.). Multifunkčný displej O-View je jednotka na kontrolu, programovanie a diagnostiku pre zariadenia vybavené pripojením BUS T4, na mieste alebo diaľkovo prostredníctvom GPRS, pomocou pripojenia k vášmu PDA, smartfónu alebo počítaču.

Programovací modul O-Box pomocou „O-Box Software Suite“ umožňuje nastavenie a programovanie všetkých zariadení Nice z počítača alebo PDA. Univerzálny 4-kanálový prijímač OX4T so zabudovaným vysielačom – pre diaľkové ovládanie akýchkoľvek automatických, zavlažovacích alebo osvetľovacích systémov alebo iných elektrických obvodov.