Príslušenstvo

SOLEMYO

Systém solárneho napájania pre bránové pohony a závory. Montáž kdekoľvek bez výkopových prác
a ťahania káblov. Inteligentné riešenie, rešpekt voči životnému prostrediu a úspora finančných
prostriedkov. Nízky odber a žiadne výpadky prúdu!

SOLEMYO AIR NET SYSTEM

Rad bezdrôtových fotobuniek, majákov a citlivých hrán.

CITLIVÉ HRANY

Mechanické aj odporové 8.2 kOhm.

INDUKČNÁ SLUČKA

1-kanálový alebo 2-kanálový detektor kovu.

FOTOBUNKY

Rad ERA ponúka fotobunky v troch veľkostiach – Slim, Medium, Large. Relátkové aj zbernicové,
s orientáciou do 30°, s protivandalickým krytom, jediná fotobunka s reflexným zrkadielkom, bezdrôtové
fotobunky s batériou. Ku všetkým modelom existujú vhodné hliníkové stĺpiky s výškou 50 cm pre jednu
fotobunku alebo 100 cm pre 2 fotobunky nad sebou.

Rad FT210 ponúka fotobunky s orientáciou až do 210° horizontálne a 30° vertikálne. Relátkové aj
zbernicové, tiež vo verzii s bezdrôtovým vysielačom.

DIGITÁLNE KLÁVESNICE

Povrchové aj zapustené, káblované aj bezdrôtové, štandardné aj zbernicové. 12 tlačidiel.

TRANSPONDER

Bezdotykové čítačky transponderových kariet a čipov.

KĽÚČOVÉ SELEKTORY

Kľúčové prepínače ERA povrchové aj zapustené, s európskou vložkou, s kľúčom Nice alebo bez
vložky. Kľúčový prepínač KIO s mechanizmom pre doblokovanie s lankom.

VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY

Majáky radu ERA s led-diódami v dvoch modeloch: 90-240 Vac, 12-36 Vdc. Maják Wallyght taktiež
s led-diódami sa dá použiť ako pomocné svetlo.

RIADIACE JEDNOTKY

Rad Moonclever zahŕňa najnovšie riadiace jednotky pre 2 motory 24 Vdc, kompatibilné so systémami
BlueBUS, Opera, Solemyo.

Rad Mindy zahŕňa riadiace jednotky pre motory 230 Vac, 400 Vac, aj 24 Vdc. Mindy TT sú miniatúrne
riadiace jednotky, predkáblované, so zabudovaným rádiovým prijímačom.

ZÁLOŽNÉ ZDROJE

Záložné batérie pre všetky typy 24 V pohonov, ako aj pre solárny systém Solemyo.