Pohony pre krídlové brány

Krídlové brány sa otvárajú otáčaním na pántoch ako bežné dvere. Otváranie krídel prebieha výhradne na pozemku vo vlastníctve majiteľa brány a vyžaduje si určitý priestor.

Pre výber ideálneho automatického systému je potrebné poznať rozmery, približnú váhu krídla, masívnosť stĺpov a krídel ako celku, pričom treba zhodnotiť materiál, z ktorého je brána vyrobená.

Automatické systémy sú obyčajne napájané zo siete 230 V a pod jednosmerným prúdom 24 Vdc, ktorý vďaka nízkemu napätiu zaručuje väčšiu bezpečnosť fungovania. Okrem toho, napájanie 24 Vdc sa odporúča v prípade, kde sa vyžaduje intenzívne používanie, obyčajne komerčné a priemyselné priestory.

Krídla brány sú masívne, s plnou alebo tuhou kovovou konštrukciou?

Pre jedno- alebo dvojkrídlovú bránu, v prípade, kde priestor na manéver je obmedzený kvôli múrikom a oploteniu, sa odporúča pohon so šnekovým prevodom, s povrchovou montážou. Môžete si vybrať zariadenie „na mieru“ zo širokej škály pohonov podľa váhy a rozmerov krídel, a to aj v prípade brány veľkých rozmerov.

Krídla brány sú ľahké, drevené, plastové alebo hliníkové? Sú upevnené na hrubých pilieroch?

Ideálny je pohon s kĺbovým ramenom, kompaktný a robustný: je zárukou hladkého pohybu krídla, bez namáhania. Kĺbové rameno umožňuje najpraktickejšiu montáž v prípade múrikov alebo prekážok vedľa stĺpika alebo ak rozmery pilierov nedovoľujú použiť iný pohon kvôli tesnosti alebo ľahkosti krídel.

Túžite po estetickom riešení s minimálnym stretom, aby zostal zachovaný vzhľad vjazdu?

Ideálna je podzemná montáž s úplným zapustením: elegantná a dokonalá, ak hľadáte diskrétnosť montáže pre maximálne zhodnotenie priestoru vjazdu. Automatické zariadenie sa vyznačuje spoľahlivosťou  materiálov so špeciálnou úpravou, ktorá je zárukou vysokej odolnosti voči korózii a dlhodobého dokonalého fungovania aj v najťažších klimatických podmienkach.

Chcete automatizovať bránku pre chodcov?

Pre jednokrídlové pešie bránky je vhodný pohon s kĺbovým ramenom. Pohon, veľmi kompaktný, ľahko použijete v prípade, keď je stĺpik príliš úzky, hoci aj 10 cm, alebo tesne vedľa steny alebo plota.